1,5 év I MSc Cyber Psychology (online kommunikáció)

Általános információk

Program leírás

Tudományos alap a tapasztalt szakemberek számára első egyetemi diploma nélkül

Az innovatív mesterképzés a kiberi környezetben meghatározott pszichológiai témák változatos tantervére összpontosít. Tudományos alapja lehetővé teszi diplomásaink számára, hogy megértsék és megteremtsék szakmájuk legújabb fejleményeit, különös tekintettel a kiberi világra. A tartalom számos szempontot lefed, például a pszichológia politikai, foglalkozási és klinikai nézetét az online kommunikációban.

A kulcskompetenciák fejlesztése | Mesterképzés távoktatás útján

A hallgatók képesek lesznek választott szakmájukat elindítani vagy felépíteni az online kommunikáció kiberpszichológiájának megértésén keresztül, és így képesek lesznek szembenézni a jövőbeli kihívásokkal és a munkakörüket érintő változásokkal. A távoktatási formátum kiképzi őket az online kommunikációban és a virtuális csapatokban történő munkavégzésben - ennélfogva a kurzus tartalma és módszerei átfedésben lennének.

A jövő trendei és kutatási témái Az online kommunikáció kiberpszichológiája

A téma korszerű előrelépéseinek kutatása és kezelése lehetővé teszi a diplomások számára, hogy előre jelezzék a jövőbeni trendeket saját munkahelyükön. Az ebből a programból származó online magatartás változó világának felismerése lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megkérdőjelezzék a meglévő magatartást és gyakorlatokat, és elősegítsék, hogy helyettesítsék azokat a jövőre alkalmazkodó magatartásokkal.

128161_05.jpg

Kinek készült ez a Master's Program?

A Master's Program egy alkalmazott ajánlat, amelynek célja mindazok számára, akik szeretnének tájékozódni az interdiszciplináris és kortárs megközelítésről az online kommunikáció megértésében egyértelműen pszichológiai szempontból. Várhatóan sok potenciális hallgató érdeklődik és szakmailag hajlamos lesz kezdeni, és ez a mesterképzés lehetővé teszi számukra, hogy előrelépést tegyenek egy alkalmazottabb és multidiszciplináris módon.

A távoktatási program tanulási koncepciója

Nagy gyakorlati relevancia Innovatív távoktatás Egyéni és kompetens hallgatói támogatás | Nincs fizikai jelenlét

Az online kommunikáció MSc cyber-pszichológiájának tanulási koncepcióját a bizonyítékokon alapuló tartalom, valamint az innovatív tanítási és tanulási módszerek magas szintű relevanciája jellemzi. A tiszta távoktatási tanfolyam megtervezése a célcsoport igényeihez való optimális orientációt jelent.

Az irányított önálló tanulás, az egyéni hallgatói támogatás és az e-tanulási egységek kombinációja lehetőséget kínál a hallgatók számára az időtől és a helytől független tanuláshoz, a saját szakmai igényeikhez és igényeikhez igazítva.

A modern e-learning komponensek használata garantálja a hallgatók interaktív tanulását, valamint az absztrakt tartalom világos bemutatását és megbeszélését. Az interaktív webináriumok és viták a virtuális térben elősegítik az elméleti alapelvek és módszerek integrálását a szakmai gyakorlatba. A virtuális bemutató online tanulási platform formájában történő használata lehetővé teszi a rugalmas és hálózati jellegű tudástranszfert, amelyet az egyéni tanulási igényeknek és az előrehaladásnak megfelelően lehet optimálisan változtatni és adaptálni.

Az összes interaktív élő ajánlat, például webinarok vagy online előadások felvételeinek rendelkezésre bocsátása, valamint minden elektronikus anyag elektronikus formában megkönnyíti a tudásmenedzsmentet és az aszinkron tanulást a különböző szakmai feltételekkel és szabadsággal rendelkező tanulási csoportba tartozó hallgatók számára. Ezenkívül ez egyszerűbb, időtől és helytől független dokumentációt és a tanítási tartalom ismétlését jelenti.

128163_07.jpg

Fő programfókusz

A mesterképzés tartalma és felépítése támogatja az online kommunikáció kiberpszichológiájának gyakorlati megközelítését. A program a kibertérben a pszichológia és a kommunikáció egymással összekapcsolt alkalmazási területeinek széles körét fedi le, miközben kritikusan kihívást jelent. Mivel a terület viszonylag új, a politikák, az etika és a bevált gyakorlatok hiánya megbeszélés tárgyát képezi, és lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megkérdőjelezzék a meglévő gyakorlatokat és megoldásokat hozzanak létre egy tendenciaformáló témában. A tanított modulok és tudományos módszerek sokfélesége lehetővé teszi minden hallgató számára, hogy egyéni érdeklődésre számot tartó egyéni disszertáción dolgozzon.

Az online kommunikáció kiberpszichológiájának tanulmányozásával minden hallgató megérti a pszichológiai elméleteket és alkalmazásukat a virtuális és a valós világban is, amelyeknek a jövőben egyre erősebb átfedések vannak.

Fókusz területek

Az 1,5 éves mesterképzés tartalma a következő tizenkét fókuszpontra épül:

 • Bevezetés a kiberpszichológiába és a személyiségbe a kibertérben
  • A pszichológiai tudományos munka alapjai (pl. APA irányelvek, irodalmi kutatások)
  • A kibertér története, írástudása és dinamikája
  • Az emberi viselkedés alapjai
  • A kibertér és az emberi viselkedés alapjai
  • Személyiség online
  • Személyiség és kommunikáció: valós és virtuális
  • Online viselkedés és interperszonális kapcsolatok
 • Közösségi média, hálózatépítés
 • A szociális média formái
 • Társadalmi kommunikáció a kibertérben
 • Kommunikáció és interakció: Valós és virtuális
 • A virtuális csoportokban történő kommunikáció pszichoszociális jellemzői
 • Együttműködés online
 • A virtuális és a kibővített valóság alapjai
 • Online üzleti pszichológia
 • Nagy adat
 • Új munkakörnyezetek: Trendek
 • Cégek interakciója
 • Fogyasztói jólét
 • Fogyasztói magánélet
 • Nagy adat
 • Digitális reklám
 • Online kommunikáció, támogatás, tanácsadás
 • Addiktív viselkedés
 • Társadalmi elszigeteltség online
 • Önmegjelenítés online
 • E-terápiás megközelítések
 • E-coaching megközelítések
 • E-tanácsadás megközelítések
 • Gyerekek és tinédzserek online kommunikáció és média használata
 • Gyerekek interakciója az interneten
 • Nyelvfejlesztés kiberfejlesztésben
 • megismerő
 • A fiatal felnőttek szülői és gyámsági etikája
 • Kommunikáció a mesterséges intelligenciával (AI)
 • Mi az AI és milyen lehetséges tendenciák vannak az AI-ben?
 • Ember-számítógép kölcsönhatás
 • Érzelmek az ember-számítógép interakcióban
 • Emberi viselkedés a gépekben és annak hatása az emberekre
 • Az AI-vel való interakció etikája
 • Intim kapcsolatok gépekkel
 • Online játék és többjátékos platformok pszichológiája / A virtuális játék pszichológiája
 • A videojátékok osztályozása
 • Komoly játékok
 • Pszichológia a játéktervezésben: Elméletek és alkalmazás
 • A videojátékok hatása a mentális és fizikai egészségre
 • Videojátékok felhasználása (kognitív) edzési célokra
 • E-politika, etika
 • Digitális lábnyomok
 • E-részvétel a politikában
 • A kibertér politikai irányítása: Botok, propaganda és a kibertér irányítása
 • A kibertér szervezeti irányítása: vállalati társadalmi felelősségvállalás
 • Jogi és formális etikai irányelvek
 • Demokrácia és tolerancia a kibertérben
 • A sötét web - számítógépes bűnözés és bűnözés
 • Felszíni, mély és sötét háló
 • A tárgyak internete
 • A kiberbűnözés elméletei és formái
 • A kiberbűnözés és a valós bűnözés analógiái
 • A számítógépes bűnözés elleni küzdelem: Jogi, etikai és gyakorlati megfontolások
 • Trends
 • Kutatási módszerek
 • A program egyik témájának ingyenes kiválasztása
 • Tudományos és független kutatások e témával kapcsolatban
 • Minőségi tartalomelemzés Mayring szerint
 • Interjú-útmutató kidolgozása szakértői interjúk céljára
 • Vállaljon egy disszertáció felépítésére és formátumára
 • Írásbeli kiállítás készítése
 • Mester disszertáció
 • Tudományos és független kutatás a témával kapcsolatban
 • Szakértői interjúk megtervezése és lebonyolítása (3 x 30 perc)
 • Az értékelés kvalitatív tartalomelemzéssel történik, Mayring szerint
 • A disszertáció megírása az egyetemi pszichológiai normák betartásával
 • Mester szóbeli vizsgája
 • Saját mester disszertációjának bemutatása

"Az online kommunikáció MSc Cyber Pszichológiája" mesterképzés fókusza

128166_pitaki02.png

128165_04.jpg

Felvételi követelmények

Első fokozat (legalább Bachelor) elismert német vagy hasonló külföldi egyetemen és legalább egy éves szakmai tapasztalattal

vagy

az első egyetemi diploma egyenértékűnek teljesített, képesített szakképzésnek és legalább hat éves szakmai tapasztalatnak kell tekinteni (ebből legalább egy év vezetési vagy projektmenedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie).

Ezen felül a következő további képesítések várhatók:

Tudás a pszichológia (pl. Klinikai pszichológia, szociális pszichológia, üzleti pszichológia), online kapcsolódó szakmák (pl. Informatika, online reklám) és más, a kibertérrel vagy a pszichológiával érintkező szakmák területén.

Minden érdeklődőnek, akár első fokozattal, akár anélkül, 20 perces telefonbeszélgetés lesz, hogy ellenőrizze, hogy alkalmas-e erre a mesterképzésre.

Angol nyelvi követelmények

Tanulmányozott minimumkövetelmények a posztgraduális oktatásokhoz: A hallgatóknak igazolniuk kell az angol nyelvtudást:

 • - 3. szintű kommunikációs kulcsfontosságú készség egység, vagy -
 • IELTS teszt a 6.0 vagy annál magasabb sávban, legalább 5,5 ponttal minden komponensnél, vagy
 • - a Pearson PTE legalább 53, a teszt egyes alkotóelemeiben, vagy azzal egyenértékű, vagy -
 • - az egyetemi angol nyelvvizsga sikeres teljesítése, vagy
 • TOEFL képesítés angol B1, vagy
 • csak a nemzetközi hallgatók számára: egyenértékű az engedélyezett felvételi tisztviselő által, az Egyetem Nemzetközi Irodájának tanácsaival összhangban

Az Egyesült Királyságon kívül lakóhellyel rendelkező pályázóknak, akiknek az angol nem az első nyelv, rendszerint legalább két évvel a belépés előtt meg kellett volna szerezniük a szükséges angol nyelvű képesítést.

Kiválasztási folyamat

A kiválasztási folyamat a pályázatok beérkezésének sorrendjén alapul, figyelembe véve a minőségi kritériumokat és a telefonos interjú eredményét.

Utoljára frissítve jan. 2020

Az iskoláról

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 year ... Tovább

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 years. Online Master's programs with practical relevance and skilful didactics. Exciting, scientific and practice-oriented at the same time. In exceptional cases, professionals have the opportunity to be admitted to the Master's programmes without a first degree (without a Bachelor's degree). Kevesebb