Keystone logo
The Global Centre for Advanced Studies Politika mesterképzés
The Global Centre for Advanced Studies

Politika mesterképzés

Dublin, Írország

1 Years

Angol

Teljes idő

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 5000

Távoktatás, Az egyetemen

Bevezetés

Ez a program a Woolf Egyetemmel való partnerségünk révén akkreditált.

A program a pszichoanalízis legelismertebb kortárs gondolkodóit vonultatja fel, hogy bemutassa a pszichoanalitikus táj különböző pozícióit. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a pszichoanalízis különböző felfogásai között, hogy a pszichoanalízist az egyéni szubjektumon túli problémákra is alkalmazza, és hogy az emberi elme és a világ közötti kölcsönhatás megértésének modelljeit az egyes pszichoanalitikus álláspontokon túlmutatóan fejlessze.

Ezt úgy érjük el, hogy nem a pszichoanalitikus hagyomány egyetlen alakját emeljük ki, hanem a pszichoanalízis megértéséhez a klasszikus és kortárs megközelítések perspektíváit mutatjuk be. Ezek a perspektívák többek között a jungi, freudi, lacani, deleuziánus és winnecot-i álláspontokat foglalják magukban - olyan kortárs személyiségek által értelmezve, mint Bruce Fink, Todd McGowan, Jamieson Webster és mások.

A program képessé teszi az MA kutatókat arra, hogy a pszichoanalízist mint az emberi állapot kritikai elemzését lehetővé tevő eszközt értsék meg annak jelentéseiben és válságaiban. E cél által egyesítve a program olyan témákon navigál keresztül, mint a vallási jelenségek, például a daoizmus, a buddhizmus és a kereszténység elemzése; irodalom és film; az elme és a test klinikai esetei, kortárs és történelmi politikai válságok, klasszikus metafizikai problémák és a pszichoanalitikus elmélet lehetséges jövőbeli fejleményei. Az MA képzésben részt vevő kutatókat arra ösztönzik, hogy a programban bemutatott pszichoanalitikus paradigmákat a kortárs emberi élet szempontjából sürgető kutatási kérdések megoldására alkalmazzák.

Egy olyan korban, amikor a dezinformáció bővelkedik, a GCAS örömmel kínál egy olyan felsőfokú politikai diplomát, amelyet várhatóan az Európai Unióban is akkreditálnak. Kutatásait a világ néhány vezető gondolkodója fogja támogatni. A politika MA szakunkon a hallgatók megismerkedhetnek a politikatörténettel, a kontinentális politikával, a nemzetközi politikával és a politikai elmélettel. A program két részre oszlik:

  • 10 rövid kurzus (egyenként 3 ECTS kredit, összesen 30)
  • 60 ECTS kredit az MA szakdolgozat kutatásával, írásával és megvédésével.

A tanfolyamokat online és/vagy személyesen lehet elvégezni, ha egy vagy több tanfolyamot kínálunk bentlakásos környezetben. Egyelőre csak néhány tanfolyamot tartunk bentlakásos formában (például a belfasti szemináriumainkat). Minden kurzus négy (4) alkalommal találkozik megbeszélésre. A hallgatók hetente rövid reflexiókat írnak, és a kurzus végén egy csiszolt, 1500 szavas kutatási dolgozatot készítenek. A hallgatók kurzusonként egyszer tíz (10) perces előadást is tartanak, kérdés-felelet órával. Ha a hallgató mind a tíz kurzust elvégzi, továbblép a MA-dolgozat megírására (20 000 szó) és a mesterképzés átfogó vizsgájára (MCE). A hallgató személyesen vagy online védi meg MA szakdolgozatát egy bizottság előtt. Az MCE egy négyórás írásbeli vizsga egy, a politikához kapcsolódó témából. A hallgatónak havonta legalább egyszer találkoznia kell a témavezetőjével, hogy biztosítsa az írásbeli és kutatási célok elérését. A hallgatók emellett hetente egyszer találkozhatnak társaikkal, ami nem kötelező.

A program a pszichoanalízis legelismertebb kortárs gondolkodóit vonultatja fel, hogy bemutassa a pszichoanalitikus táj különböző pozícióit. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a pszichoanalízis különböző felfogásai között, hogy a pszichoanalízist az egyéni szubjektumon túli problémákra is alkalmazza, és hogy az emberi elme és a világ közötti kölcsönhatás megértésének modelljeit az egyes pszichoanalitikus álláspontokon túlmutatóan fejlessze.

Ezt úgy érjük el, hogy nem a pszichoanalitikus hagyomány egyetlen alakját emeljük ki, hanem a pszichoanalízis megértéséhez a klasszikus és kortárs megközelítések perspektíváit mutatjuk be. Ezek a perspektívák többek között a jungi, freudi, lacani, deleuziánus és winnecot-i álláspontokat foglalják magukban - olyan kortárs személyiségek által értelmezve, mint Bruce Fink, Todd McGowan, Jamieson Webster és mások.

A program képessé teszi az MA kutatókat arra, hogy a pszichoanalízist mint az emberi állapot kritikai elemzését lehetővé tevő eszközt értsék meg annak jelentéseiben és válságaiban. E cél által egyesítve a program olyan témákon navigál keresztül, mint a vallási jelenségek, például a daoizmus, a buddhizmus és a kereszténység elemzése; irodalom és film; az elme és a test klinikai esetei, kortárs és történelmi politikai válságok, klasszikus metafizikai problémák és a pszichoanalitikus elmélet lehetséges jövőbeli fejleményei. Az MA képzésben részt vevő kutatókat arra ösztönzik, hogy a programban bemutatott pszichoanalitikus paradigmákat a kortárs emberi élet szempontjából sürgető kutatási kérdések megoldására alkalmazzák.

Akkreditáció

A programot jelenleg az Európai Unió nem akkreditálta. A diploma megszerzése után a posztgraduális képzésben folytatható, és vállalati vagy egyéb pozíciókat lehet megpályázni. A GCAS egy politikatudományi doktori (Ph.D.) szakirányt is kínál, amelyre a politika MA szakon végzettek jelentkezhetnek.

*az EU szabályozástól függően változhatnak.

Belépők

Program tandíj

Karrierlehetőségek

Felszerelés

Az Iskoláról

Kérdések